Blog

Jak wybrać dobrą księgową?

Osoba, której powierzamy finanse i podatki firmy, musi przede wszystkim znać się na swojej pracy. Dobrym punktem wyjścia do odpowiednich kwalifikacji księgowych jest wyższe wykształcenie w zakresie ekonomii lub finansów i rachunkowości. Nie oznacza to jednak że księgowy, który nie ma skończonych studiów związanych z ekonomią nie spełni naszych oczekiwań. Alternatywnym rozwiązaniem mogą być studia podyplomowe lub kursy na księgową.

Bardzo ważne przy wyborze księgowej są informację związane ze znajomością przepisów księgowych, ale również cechy charakteru i umiejętności miękkie. Wśród najważniejszym można wymienić sumienność i dokładność wykonywanych usług. Specjalista, który obdarzony jest cierpliwością, wyeliminuje wszystkie błędy rachunkowe, które mogłyby spowodować nałożenie dużych kar finansowych na przedsiębiorstwo. Oprócz tego, do istotnych cech charakteru należą ambicja i kreatywność. Te cechy osobowości mogą być przydatne do wypracowania korzystnych rozwiązań podatkowych.

Wybierając księgowego, zwróć szczególną uwagę na fakt, czy będziesz w stanie zaufać tej osobie. Przestrzeganie tajemnicy przedsiębiorstwa przez pracownika zajmującego się finansami naszej firmy, może sprawić, że nie będziemy musieli martwić się, że konkurencja pozyska informacje o naszej działalności.

Reklamy

Co jest potrzebne do zarejestrowania spółki z o.o.?

W przypadku spółki z ograniczona odpowiedzialnością istnieje obowiązek zarejestrowania podmiotu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Odpowiednio przygotowany wniosek można złożyć w sposób tradycyjny lub elektroniczny. Należy pamiętać, że w przypadku rejestracji online wniosek należy podpisać Profilem Zaufanym.

Do wniosku powinniśmy załączyć:

 1. umowę spółki,
 2. oświadczenie o wniesieniu kapitału,
 3. dokument o powołaniu członków organów spółki,
 4. listę wspólników,
 5. imiona, nazwiska i adresy członków zarządu,
 6. nazwę i siedzibę firmy,
 7. dowody uiszczenia opłat,
 8. druk KRS-WA – oddziały, terenowe jednostki organizacyjne,
 9. druk KRS-WE – wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością podlegający wpisowi do rejestru,
 10. druk KRS-WH – sposób powstania podmiotu,
 11. druk KRS-WK – organy podmiotu,
 12. druk KRS-WL – prokurenci,
 13. druk KRS-WM – przedmiot działalności.

Wnioskodawcy uiszczają opłatę sądową za wpis oraz opłatę w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Koszt wpisu wynosi 500 zł. Jeżeli wniosek o zarejestrowanie w rejestrze przedsiębiorców w KRS dotyczy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, której umowa została zawarta w sposób elektroniczny należność wynosi 250 zł. Nakład za zamieszczenie w Monitorze ogłoszenia o wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego jest stały i wynosi 100 zł.

Odwiedź również —> Strona główna

E-księgowość

Każde przedsiębiorstwo jest zobowiązane do prowadzenia księgowości w odpowiedniej formie. Wielu przedsiębiorców, aby ułatwić sobie pracę korzysta z internetowej księgowości tzw. e-księgowości.

Księgowość internetowa działa za pomocą programu, który umożliwia prowadzenie księgowości dla konkretnej działalności gospodarczej. Cała obsługa programu jest bardzo prosta, a prowadzić księgowość można w każdym miejscu, gdzie tylko jest dostęp do sieci internetowej.

E-księgowość pozwala przedsiębiorcom na samodzielne prowadzenie dokumentacji przedsiębiorstwa, przez co mogą oni zaoszczędzić czas i pieniądze. Dzięki e-księgowości mają oni całodobową kontrolę nad księgowością.

Zalety e-księgowości:

 • brak konieczności zatrudnienia dodatkowego pracownika,
 • brak konieczności przechowywania dokumentów w biurze księgowym,
 • e-księgowość jest najlepszym rozwiązaniem zwłaszcza dla jednoosobowych działalności gospodarczych, gdyż mają one niewiele dokumentów do okiełznania,
 • łatwy dostęp do niej o każdej porze dnia i nocy, bez konieczności angażowania biura księgowego,
 • oszczędność pieniędzy i czasu.

ksiegowosc-online

Własna firma, a ulgi podatkowe

Ulgi podatkowe to nic innego, jak odliczenia, obniżki, jak również zwolnienia, które mogą zostać zastosowane do obniżenia wysokości podatku, jak również obniżenia podstawy opodatkowania. Jak wiadomo, wszyscy przedsiębiorcy prowadząc własną działalność, bardzo często szukają sposobów na optymalizację kosztów, a w tym przypadku bardzo korzystne okazują się ulgi podatkowe.

W prawie polskim przewiduje się ulgi podatkowe, które polegają na:
– odliczeniach od podatku,
– odliczeniach od dochodu,
– zastosowaniu niższych składek podatkowych.

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, ulgi podatkowe przysługują przedsiębiorcom, którzy podjęli decyzję o opodatkowaniu swojej firmy na zasadach ogólnych. Natomiast przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się rozliczać na podstawie podatku liniowego 19%, nie będą mieli możliwości skorzystania z ustalonych zwolnień. Jednak osoby, które prowadzą jednoosobową działalność i rozliczają się na podstawie podatku liniowego, mogą skorzystać jedynie z ulgi na składki społeczne, zdrowotne i IKZE, jak również z ulgi abolicyjnej.

Podejmując ostateczną decyzję o wyborze formy prawnej dla działalności gospodarczej oraz o sposobie opodatkowania, konieczne jest przeanalizowanie wszystkich dostępnych opcji, które dopuszcza polskie prawo.

Korzyści z wirtualnego biura

Wirtualne biuro stanowi całkowity outsourcing biurowy, co daje przedsiębiorcy możliwość nie przebywania w siedzibie firmy. Najczęściej do usług oferowanych przez wirtualne biura zalicza się:
– obsługa indywidualnego numeru telefonu,
– obsługa telefonów i faksu,
– obsługa skrzynki mailowej,
– obsługa korespondencji firmy,
– archiwizacja firmowej dokumentacji,
– pomoc w rozliczeniach księgowych, kadrowych, prawnych,
– udostępnianie sali konferencyjnej.

Spośród zalet wirtualnego biura możemy przede wszystkim wymienić prestiżowy adres, który najczęściej jest zlokalizowany w centrum biznesowej dzielnicy. Adres ma znaczny wpływ na wiarygodność, jak również jej opinię w oczach Klientów. Dobra lokalizacja firmy, bardzo często sprawia, iż jest ona lepiej postrzegana zarówno przez Klientów, jak i partnerów.

Kolejną olbrzymią zaletą, które oferuje wirtualne biuro jest profesjonalny personel, który dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu oraz kwalifikacjom, jest w stanie wiele zdziałać w zakresie administracji.

Kolejną zaletą są niskie koszty związane z usługami prowadzenia biura. Podejmując się współpracy z wirtualnym biurem, przedsiębiorca nie musi myśleć o wynajmowaniu specjalnie w tym celu lokalu. Nie ma również konieczności zatrudniania pracowników, a korzystając w wirtualnego biura, płaci się jedynie za usługi z których się korzysta.

 

Zatrudnienie członków rodziny!

Optymalizacja podatkowa w firmie

Jak powszechnie wiadomo – własna działalność to nie tylko przychody, ale również różnego rodzaju koszty i obciążenia np. z tytułu należności podatkowych, które obciążają firmowy budżet. W związku z tym wielu przedsiębiorców szuka jakiegokolwiek sposobu na to, aby owe koszty zredukować. Jednym ze sprawdzonych sposobów jest wprowadzenie w firmie optymalizacji podatkowej. Optymalizacją podatkową nazywa się legalne działania podejmowane w celu obniżenia zobowiązania finansowego, które spoczywa na przedsiębiorcy. Jest to nic innego, jak odpowiednie zastosowanie przepisów polskiego prawa.

Zdecydowanie najpowszechniejszą metodą optymalizacji jest odpowiednia amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które polegają na zastosowaniu odpowiednich stawek amortyzacyjnych. Przedsiębiorcy mają możliwość dobrania dla swojej firmy korzystnego okresu rozliczeniowego, jak również sposobu wypłacania zaliczek.

Warto jednak mieć na uwadze fakt, iż niewłaściwie prowadzone działania w zakresie optymalizacji podatkowej, mogą narazić firmę na poważne konsekwencje, gdyż zastosowanie rozwiązań, które są niezgodne z prawem, pociągną przedsiębiorcę do odpowiedzialności karno-skarbowej.

W związku z tym, zaleca się skorzystanie z doradztwa podatkowego w zakresie optymalizacji podatkowej. Zapraszamy zatem do kontaktu z naszym doradcą podatkowym!

Definicja outsourcingu księgowego

Outsourcing księgowy to nic innego, jak usługi księgowe, które świadczone są przez firmę zewnętrzną. Rozwiązanie to jest niezwykle skuteczne pod warunkiem, iż naszym celem jest zwiększenie skuteczności i efektywności działań prowadzonych przez dane przedsiębiorstwo.

Ten sposób obsługi księgowej daje przedsiębiorcy możliwość skoncentrowania się na kluczowych obszarach działalności, mogąc jednocześnie zaoszczędzić czas, który normalnie trzeba byłoby przeznaczyć na wykonywanie niezbędnych rozliczeń.

Outsourcing księgowy daje możliwość obniżenia kosztów, gdyż przedsiębiorca nie ma obowiązku kupienia profesjonalnego, a zarazem drogiego oprogramowania finansowo-księgowego, jak również nie ma konieczności zatrudniania księgowego, a także wyposażania jego miejsca pracy.

Decydując się na outsourcing księgowy dla firmy, należy mieć na uwadze to, aby dokonać wyboru kompetentnej jednostki, która zagwarantuje bezpieczeństwo oraz profesjonalizm. W związku z tym, decydując się na konkretne biuro rachunkowe, warto sprawdzić to czy posiada ono certyfikat księgowy, który stanowi potwierdzenie upoważnienia danej jednostki do świadczenia usług księgowych, które spełniają wysokie standardy.