Blog

E-księgowość

Każde przedsiębiorstwo jest zobowiązane do prowadzenia księgowości w odpowiedniej formie. Wielu przedsiębiorców, aby ułatwić sobie pracę korzysta z internetowej księgowości tzw. e-księgowości.

Księgowość internetowa działa za pomogą programu, który umożliwia prowadzenie księgowości dla konkretnej działalności gospodarczej. Cała obsługa programu jest bardzo prosta, a prowadzić księgowość można w każdym miejscu, gdzie tylko jest dostęp do sieci internetowej.

E-księgowość pozwala przedsiębiorcom na samodzielne prowadzenie dokumentacji przedsiębiorstwa, przez co mogą oni zaoszczędzić czas i pieniądze. Dzięki e-księgowości mają oni całodobową kontrolę nad księgowością.

Zalety e-księgowości:

  • brak konieczności zatrudnienia dodatkowego pracownika,
  • brak konieczności przechowywania dokumentów w biurze księgowym,
  • e-księgowość jest najlepszym rozwiązaniem zwłaszcza dla jednoosobowych działalności gospodarczych, gdyż mają one niewiele dokumentów do okiełznania,
  • łatwy dostęp do niej o każdej porze dnia i nocy, bez konieczności angażowania biura księgowego,
  • oszczędność pieniędzy i czasu.

ksiegowosc-online

Reklamy

Własna firma, a ulgi podatkowe

Ulgi podatkowe to nic innego, jak odliczenia, obniżki, jak również zwolnienia, które mogą zostać zastosowane do obniżenia wysokości podatku, jak również obniżenia podstawy opodatkowania. Jak wiadomo, wszyscy przedsiębiorcy prowadząc własną działalność, bardzo często szukają sposobów na optymalizację kosztów, a w tym przypadku bardzo korzystne okazują się ulgi podatkowe.

W prawie polskim przewiduje się ulgi podatkowe, które polegają na:
– odliczeniach od podatku,
– odliczeniach od dochodu,
– zastosowaniu niższych składek podatkowych.

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami, ulgi podatkowe przysługują przedsiębiorcom, którzy podjęli decyzję o opodatkowaniu swojej firmy na zasadach ogólnych. Natomiast przedsiębiorcy, którzy zdecydowali się rozliczać na podstawie podatku liniowego 19%, nie będą mieli możliwości skorzystania z ustalonych zwolnień. Jednak osoby, które prowadzą jednoosobową działalność i rozliczają się na podstawie podatku liniowego, mogą skorzystać jedynie z ulgi na składki społeczne, zdrowotne i IKZE, jak również z ulgi abolicyjnej.

Podejmując ostateczną decyzję o wyborze formy prawnej dla działalności gospodarczej oraz o sposobie opodatkowania, konieczne jest przeanalizowanie wszystkich dostępnych opcji, które dopuszcza polskie prawo.

Korzyści z wirtualnego biura

Wirtualne biuro stanowi całkowity outsourcing biurowy, co daje przedsiębiorcy możliwość nie przebywania w siedzibie firmy. Najczęściej do usług oferowanych przez wirtualne biura zalicza się:
– obsługa indywidualnego numeru telefonu,
– obsługa telefonów i faksu,
– obsługa skrzynki mailowej,
– obsługa korespondencji firmy,
– archiwizacja firmowej dokumentacji,
– pomoc w rozliczeniach księgowych, kadrowych, prawnych,
– udostępnianie sali konferencyjnej.

Spośród zalet wirtualnego biura możemy przede wszystkim wymienić prestiżowy adres, który najczęściej jest zlokalizowany w centrum biznesowej dzielnicy. Adres ma znaczny wpływ na wiarygodność, jak również jej opinię w oczach Klientów. Dobra lokalizacja firmy, bardzo często sprawia, iż jest ona lepiej postrzegana zarówno przez Klientów, jak i partnerów.

Kolejną olbrzymią zaletą, które oferuje wirtualne biuro jest profesjonalny personel, który dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu oraz kwalifikacjom, jest w stanie wiele zdziałać w zakresie administracji.

Kolejną zaletą są niskie koszty związane z usługami prowadzenia biura. Podejmując się współpracy z wirtualnym biurem, przedsiębiorca nie musi myśleć o wynajmowaniu specjalnie w tym celu lokalu. Nie ma również konieczności zatrudniania pracowników, a korzystając w wirtualnego biura, płaci się jedynie za usługi z których się korzysta.

 

Zatrudnienie członków rodziny!

Optymalizacja podatkowa w firmie

Jak powszechnie wiadomo – własna działalność to nie tylko przychody, ale również różnego rodzaju koszty i obciążenia np. z tytułu należności podatkowych, które obciążają firmowy budżet. W związku z tym wielu przedsiębiorców szuka jakiegokolwiek sposobu na to, aby owe koszty zredukować. Jednym ze sprawdzonych sposobów jest wprowadzenie w firmie optymalizacji podatkowej. Optymalizacją podatkową nazywa się legalne działania podejmowane w celu obniżenia zobowiązania finansowego, które spoczywa na przedsiębiorcy. Jest to nic innego, jak odpowiednie zastosowanie przepisów polskiego prawa.

Zdecydowanie najpowszechniejszą metodą optymalizacji jest odpowiednia amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, które polegają na zastosowaniu odpowiednich stawek amortyzacyjnych. Przedsiębiorcy mają możliwość dobrania dla swojej firmy korzystnego okresu rozliczeniowego, jak również sposobu wypłacania zaliczek.

Warto jednak mieć na uwadze fakt, iż niewłaściwie prowadzone działania w zakresie optymalizacji podatkowej, mogą narazić firmę na poważne konsekwencje, gdyż zastosowanie rozwiązań, które są niezgodne z prawem, pociągną przedsiębiorcę do odpowiedzialności karno-skarbowej.

W związku z tym, zaleca się skorzystanie z doradztwa podatkowego w zakresie optymalizacji podatkowej. Zapraszamy zatem do kontaktu z naszym doradcą podatkowym!

Definicja outsourcingu księgowego

Outsourcing księgowy to nic innego, jak usługi księgowe, które świadczone są przez firmę zewnętrzną. Rozwiązanie to jest niezwykle skuteczne pod warunkiem, iż naszym celem jest zwiększenie skuteczności i efektywności działań prowadzonych przez dane przedsiębiorstwo.

Ten sposób obsługi księgowej daje przedsiębiorcy możliwość skoncentrowania się na kluczowych obszarach działalności, mogąc jednocześnie zaoszczędzić czas, który normalnie trzeba byłoby przeznaczyć na wykonywanie niezbędnych rozliczeń.

Outsourcing księgowy daje możliwość obniżenia kosztów, gdyż przedsiębiorca nie ma obowiązku kupienia profesjonalnego, a zarazem drogiego oprogramowania finansowo-księgowego, jak również nie ma konieczności zatrudniania księgowego, a także wyposażania jego miejsca pracy.

Decydując się na outsourcing księgowy dla firmy, należy mieć na uwadze to, aby dokonać wyboru kompetentnej jednostki, która zagwarantuje bezpieczeństwo oraz profesjonalizm. W związku z tym, decydując się na konkretne biuro rachunkowe, warto sprawdzić to czy posiada ono certyfikat księgowy, który stanowi potwierdzenie upoważnienia danej jednostki do świadczenia usług księgowych, które spełniają wysokie standardy.

Umowa o pomoc

Umowa o pomoc zawierana jest pomiędzy rolnikiem, który prowadzi gospodarstwo rolne, a pomocnikiem. W ramach tej umowy świadczona jest pomoc przy zbiorach chmielu, owoców, warzyw, tytoniu, ziół i roślin zielarskich. Obejmuje ona takie czynności jak zbieranie wcześniej wymienionych roślin, usuwanie ich zbędnych części, a także klasyfikowanie i sortowanie zerwanych lub zebranych roślin.

Na umowie o pomoc należy zawrzeć zakres czynności wykonywanych na podstawie tej umowy przez pomocnika oraz określić dzień rozpoczęcia świadczenia pomocy.

W ramach umowy o pomoc pomocnik zobowiązuje się do osobistego świadczenia pomocy przy wyżej wymienionych czynnościach, natomiast rolnik zobowiązany jest do zapewnienia pomocnikowi należytych narzędzi oraz zapłaty umówionego wynagrodzenia.

Umowa ta może zostać wyprowadzona przez każdą ze stron. Ulega ona rozwiązaniu w dniu w którym została wypowiedziana.

 

Zobacz również: Zatrudnianie członków rodziny

Księgowość spółek osobowych

ksiegowosc spolek osobowych

Księgowość spółek kapitałowych zawsze prowadzi się w formie pełnej. Inaczej jest w przypadku księgowości spółek osobowych. W nich księgowość może być prowadzona zarówno w formie uproszczonej, jak i formie pełnej. Jak wygląda to w poszczególnych spółkach?

Uproszczona księgowość może być prowadzona w spółkach jawnych i spółkach partnerskich, jeśli przychody za poprzedni rok obrotowy nie przekraczają określonego przepisami limitu. Powyżej tego limitu obowiązkowe jest prowadzenie ksiąg rachunkowych. W spółkach komandytowych oraz spółkach komandytowo-akcyjnych obowiązkowe jest prowadzenie pełnej księgowości bez względu na wysokość osiąganych dochodów.

Uproszczoną księgowość można prowadzić:
– w formie karty podatkowej,
– w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
– w formie księgi przychodów i rozchodów.

Czy są dodatkowe obowiązki dla spółek osobowych prowadzących uproszczoną księgowość?
Spółki jawne i partnerskie mogą korzystać z metod uproszczonej rachunkowości, ale trzeba wiedzieć o dodatkowym obowiązku ciążącym na tych spółkach. Spółki te mają obowiązek składania informacji o braku obowiązku sporządzania sprawozdania finansowego za każdy rok, kiedy prowadzą księgowość w formie uproszczonej.